గోళ్లు విరగటం ఆపటానికి .... సింపుల్ సొల్

గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డలి దాకా తీసుకురాకు అని మనవాళ్లు అంటూంటారు. కానీ నిజానికి గోళ్ల సమస్యలు కూడా అలాంటివే. గోళ్లే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అవి తర్వాత మనకు పెద్ద సమస్యలా&nb

ఇంకా చదవండి